Tjänster

Vi inriktar oss på servicearbeten inom VVS åt privatpersoner, byggföretag, fastighetsförvaltare och bostadsrättsföreningar. Vi utför även nyproduktioner och ROT-arbeten. Här följer några exempel på arbeten vi utför:

Kök

Avlopp
Nydragning och rensning
Vattenledningar
Nydragning, byte och reparation
Blandare
Installation, byte och reparation

Badrum

Avlopp
Nydragning och rensning
Vatten
Nydragning, byte eller reparation av vattenledningar
Värme
Installation av golvvärme, handdukstork och radiatorer
Service
Service av blandare, wc, m.m

Bevattning

Vattenutkastare
Trädgårdsbevattning

Värmesystem

Nyinstallation och reparation av golvvärme, radiatorer och konvektorer

Entreprenader

Stambyten
Installation av tex
- Fjärrvärmecentraler
- Kylsystem
- Tryckluftssystem
- Värmesystem
- Tappvattensystem
- Avloppssystem

Priser

För samtliga arbeten gäller följande:

Eventuella parkeringskostnader och trängsel-skatt debiteras. Faktureringsavgift om 50 kr tillkommer. I arbetstiden (timdebiteringen) innefattas följande: resa till och från arbetsplatsen, ev. anskaffning av material, faktisk tid på plats, tidrapportering, städning och påfyllning av material till servicebil.

Moms tillkommer på angivna priser.

Rotavdrag

Vid följande arbeten kan du utnyttja avdraget:

Rotavdraget kan ej nyttjas till följande: